STÄDNING UR ALLA VINKLAR 25 ÅRS ERFARENHET

 

VI SKA LEVERERA STÄDSERVICE AV HÖGSTA KVALITET TILL ETT KONKURRENSKRAFTIGT PRIS

 

DETTA SKA VI UPPNÅ GENOM ...

 

...GOD INTERN ORGANISTATION

...TILLMÖTESGÅ VÅRA KUNDERS BEHOV SNABBT OCH EFFEKTIVT

...BRA KOMMUNIKATION MED KUNDERNA

...ÅTGÄRDA FEL OMGÅENDE

...KAPA ONÖDIGA KOSTNADER FÖR ATT ERBJUDA BRA PRISER

...ATT VARA SERIÖSA OCH HÅLLA HÖG KVALITET I ALLA LED

 

 

 

 

 

VÅRA BUDORD

KVALITET

Vi ska hålla hög kvalitet i alla led inom Ren Service

 

FLEXIBILITET

Vi ska vara öppna för ändringar och förslag

 

KOMMUNIKATION

Kunderna ska känna att dom snabbt kan nå oss och att vi lyssnar och tillmötesgår deras krav och önskningar

 

EFFEKTIVITET

 

Vi ska vara snabba och effektiva. Både vad gäller

leverans och åtgärdande av fel.

 

 

 

 

OneWeb 2012 © Copyright REN SERVICE I MALMÖ MOBIL 0700-212 704