0700-212 704


Vi ska leverera städservice av högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris åt företag och organsiationer i Skåne genom att :


- Hålla hög kvalitet i alla led inom Ren Service

- Vara flexibla

- Vara öppna för ändringar och förslag

- Hålla god kommunikation med kunden, de ska kunna nå oss snabbt

- Vara snabba och effektiva, både vad gäller leverans samt åtgärdande av fel.

-Vara korrekta och följa lagar, regler och föreskrifter